Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel

Нотариус ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА

За Нас

companyЦветанка Симеонова е вписана като нотариус в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под № 030 с район на действие Районен съд град София, на основание Заповед на Министъра на правосъдието N°ЛС-И-1220 от 24.06.1998г. Активно действащ нотариус е от самото създаване на свободния нотариат в Р.България, а преди това адвокат от САК, занимаващ се предимно с вещно право и сделки с недвижими имоти. Работила е и като юрисконсулт в големи държавни предприятия, завършила Юридически факултет на СУ "Св.Св. Климент Охридски" в гр.София, и е бивша възпитаничка на 35-та езикова гимназия „ М.И.Калинин” в гр.София

В кантората има и помощник-нотариус по заместване, който има правоспособност да замества нотариуса при отсъствие, и да извършва всички действия от компетентността на нотариуса.

Всички служители са отлични професионалисти и с добро и коректно отношение към клиентите ни, те владеят английски, френски, турски и руски езици. Нотариалната кантора е много добре технически оборудвана, разполага с Wi-Fi, а помещенията са функционално свързани и удобни за работа. Непосредствено до входа на сградата, в която се намираме има места за паркиране в синя зона.